Vi tar emot remisser inom avancerad kirurgisk tandvård

Bästa kollegor!

Vi hjälper och stöttar er gärna med kirugiska behandlingar hos oss.

Remisser mottages för dentoalveolär kirurgi, implantatkirurgi och rekonstruktiv kirurgi.

Vi har ett gott samarbete med etablerade kliniker både i Uppsala och i Stockholm och har ytterligare möjlighet att ta emot remisser från Uppsala med omnejd och Stockholmsområdet.

 

Väntetiden till remisskliniker är ofta lång och patienter kan då ofta hamna i kläm och får då betala mer för en behandling i onödan pga att karenstiden går ut.

 

Vi kan hjälpa er med kompetent och snabbt omhändertagande och därmed skapa de bästa försutsättningarna för ett långt och hållbart resultat. I regel kan vi erbjuda konsultation och behandling inom 1-2 veckor efter mottagande av remiss.

 

Vi värnar om våra remittenter och garanterar därför att din patient blir väl omhändertagen och nöjd med sin behandling hos oss.

 

Vi har lång erfarenhet av olika implantatleverantörer men har valt att arbeta med Straumann implantat. Detta p.g.a den gedigna forskning som ligger bakom samt de fina resultat som uppnås oavsett position och indikation i munnen

 

För att skicka remiss klicka här

Tandsköterska ochtandläkare i blå operationsrockar, visir, munskydd